', thumb : 'https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2013/02/4energy-2a1-63x63.jpg', url : ''},{image : 'https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2013/02/wind4energy.jpg', title : '
Wind 4Energy
WIND4ENERGY, s.r.o., člen holdingu 4ENERGY GROUP a.s., je developerská a investičná spoločnosť zameraná na prípravu, realizáciu a prevádzku projektov veterných elektrární. viac info
', thumb : 'https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2013/02/wind4energy-63x63.jpg', url : ''},{image : 'https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2013/02/sun4energy.jpg', title : '
Sun 4Energy
SUN4ENERGY s.r.o., člen holdingu 4ENERGY GROUP a.s., je developerská a investičná spoločnosť pôsobiaca v oblasti fotovoltickej energetiky, s primárnym zameraním na región strednej a východnej Európy viac info
', thumb : 'https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2013/02/sun4energy-63x63.jpg', url : ''},{image : 'https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2013/02/bio4energy.jpg', title : '
Bio 4Energy
BIO4ENERGY SK , s.r.o., člen holdingu 4ENERGY GROUP a.s., je developerská a investičná spoločnosť zameraná na prípravu, realizáciu a prevádzku projektov zameraných na výrobu elektrickej energie viac info
', thumb : 'https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2013/02/bio4energy-63x63.jpg', url : ''},{image : 'https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2013/02/waste4energy.jpg', title : '
Waste 4Energy
WASTE4ENERGY s.r.o., člen holdingu 4ENERGY GROUP a.s., je developerská a investičná spoločnosť zameraná na prípravu, realizáciu a prevádzku projektov na energetické zhodnotenie komunálneho a priemyselného odpadu.viac info
', thumb : 'https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2013/02/waste4energy-63x63.jpg', url : ''},{image : 'https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2013/02/water4energy.jpg', title : '
Hydro 4Energy
HYDRO4ENERGY s.r.o., člen holdingu 4ENERGY GROUP a.s., je developerská a investičná spoločnosť zameraná na prípravu, realizáciu a prevádzku projektov malých vodných elektrární. viac info
', thumb : 'https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2013/02/water4energy-63x63.jpg', url : ''},{image : 'https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2013/02/geo4energy.jpg', title : '
Geo4 Energy
GEO4ENERGY s.r.o., člen holdingu 4ENERGY GROUP a.s., je developerská a investičná spoločnosť zameraná na prípravu a realizáciu projektov geotermálnych elektrární. viac info
', thumb : 'https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2013/02/geo4energy-63x63.jpg', url : ''} ], progress_bar : 1, // Timer for each slide mouse_scrub : 1 }); });