Hydro4Energy

HYDRO4ENERGY s.r.o., člen holdingu 4ENERGY GROUP a.s., je developerská a investičná spoločnosť zameraná na prípravu, realizáciu a prevádzku projektov malých vodných elektrární.

Spoločnosť svoju činnosť sústredí do krajín a regiónov s prirodzene vysokým potenciálom využitia vodnej energie na výrobu elektrickej energie, ktoré súčasne vykazujú deficit výroby elektrickej energie voči jej spotrebe a/alebo prudko rastúci dopyt po elektrickej energii.

Pri príprave projektov spoločnosť využíva know-how z krajín s dlhodobou tradíciou výroby elektrickej energie z vodných elektrární ako aj dlhodobo osvedčené technologické riešenia od etablovaných a renomovaných výrobcov a dodávateľov.

Každý projekt vodnej elektrárne, ktorý spoločnosť realizuje musí spĺňať komplexný súbor prísnych environmentálnych kritérií, aby pri jeho implementácii došlo k minimálnemu zásahu do prirodzeného prostredia a vlastností príslušného vodného toku a jeho bezprostredného okolia.

HYDRO_4Energy [Converted]