Wind4Energy

WIND4ENERGY, s.r.o., člen holdingu 4ENERGY GROUP a.s., je developerská a investičná spoločnosť zameraná na prípravu, realizáciu a prevádzku projektov veterných elektrární.

Pri príprave projektov spoločnosť využíva know-how z krajín s dlhodobou tradíciou výroby elektrickej energie z veterných elektrární ako aj dlhodobo osvedčené technologické riešenia od etablovaných a renomovaných výrobcov a dodávateľov.

Každý projekt veternej elektrárne, ktorý spoločnosť realizuje musí spĺňať komplexný súbor prísnych environmentálnych a sociálnych kritérií, aby pri jeho implementácii došlo k minimálnemu zásahu do prirodzeného prostredia a k narušeniu zdravotno-hygienického a sociálneho komfortu obyvateľov.

Cieľom spoločnosti WIND4ENERGY, s.r.o. je prispieť prostredníctvom výstavby a prevádzky veterných elektrární k znižovaniu dopadov klimatických zmien (najmä k zníženiu emisií CO2), k znižovaniu degradácie životného prostredia, k zníženiu miery závislosti na dovoze energetických surovín a palív, k diverzifikácii zdrojov a tým zvýšeniu lokálnej a regionálnej energetickej sebestačnosti.

Z globálneho hľadiska je cieľom spoločnosti prispieť do roku 2020 k zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe.

WIND_4Energy [Converted]-01