O spoločnosti

4ENERGY GROUP a.s. je holdingová spoločnosť zastrešujúca a reprezentujúca skupinu dcérskych spoločností vyvíjajúcich developerskú a investičnú činnosť v sektore obnoviteľných zdrojov energie, primárne potom v sektore tzv. variabilných OZE, t.j. slnečnej, veternej, vodnej a geotermálnej energie. Každá z dcérskych spoločností sa v rámci svojich podnikateľských aktivít zameriava na jeden konkrétny druh OZE, ktorý sa snaží rozvíjať s ohľadom na optimalizáciu jeho využitia v zmysle environmentálnych, sociálnych, energetických a ekonomických kritérií. Holding je momentálne aktívny predovšetkým v krajinách CEE regiónu s ambíciou na budúce pôsobenie v krajinách latinskej Ameriky, Ázie a blízkeho Východu.

Cieľom holdingu je prispieť k transformácii spôsobu výroby elektrickej energie z dlhodobo neudržateľného a životné prostredie zaťažujúceho využívania vyčerpateľných fosílnych zdrojov na spôsob dlhodobo udržateľný, využívajúci nevyčerpateľné/obnoviteľné zdroje, bez súčasného výrazného zvyšovania nákladov spojených s výrobou elektrickej energie.

4energygroup_logo