Geo4Energy

GEO4ENERGY s.r.o., člen holdingu 4ENERGY GROUP a.s., je developerská a investičná spoločnosť zameraná na prípravu a realizáciu projektov geotermálnych elektrární.

Geologické podmienky spolu s vhodnou legislatívou vytvárajú zaujímavý investičný potenciál pre geotermálne projekty na Slovensku. Unikátne hydrogeologické a morfologické podmienky vyžadujú profesionálnu starostlivosť v prípravných fázach projektu. Kvalitné geologické analýzy sú klúčové pre úspešnú implementáciu techník v čase realizácie.

Mnoho geologických informácií na Slovensku pochádza z prostredia naftársko-plynárenskeho biznisu, ktorý sa vyvíjal počas predošlých desaťročí. Hustá sieť prieskumných vrtov vtedy priniesla plody štátnemu podniku taktiež v spojitosti s uskladňovaním plynu. Mnoho informácií získaných v tomto sektore bolo neskôr transformovaných pre geotermálne účely.

GEO4ENERGY spolupracuje s partnermi využívajúcimi vedomosti a dlhoročné skúsenosti v oblasti geologických prieskumov. Integrovanie všetkých silných stránok a potenciálu Slovenska, spolu s našimi profesionálnymi partnermi a úspešnými firemnými skúsenosťami v developmente projektov obnoviteľných zdrojov prinesie úspech projektom po fázu realizácie.

GEO_4Energy1 [Converted]